Cà rá ren mạ kẽm

Cà rá ren mạ kẽm

- Áp suất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 3/4'' - 4'' ( DN 20 - DN100)

- Dùng cho: Nước,khí, gas, xăng dầu

  Phụ kiện các loại >> Phụ Kiện Ren STK

Co điếu ren mạ kẽm

(STK9)

Kép hai đầu ren mạ kẽm

(STK8)

Rắc co ren mạ kẽm

(STK7)

Nắp bịt mạ kẽm

(STK6)

Nút bịt ren ngòai mạ kẽm

(STK5)

Côn thu mạ kẽm

(STK4)