Ống các loại >> Ống gang cầu

Ống gang cầu

(EN545 & EN 598)