Lọc Y - Xả Khí

Lọc Y - Xả Khí

 

71.jpg   LỌC Y NỐI BÍCH - Dae Jin - Korea
Kích thước 1/2'' - 12''
Áp lực 10kg/cm2
Vật liệu Gang

Phạm vi sử dụng

Nước
 
 

72.jpg
  LỌC Y NỐI REN - Giacomini - Italy
Kích thước 1/2'' - 2''
Áp lực 10kg/cm2
Vật liệu Đồng, Inox
Nhiệt độ Max 80 oC
Phạm vi sử dụng Nước
 
73.jpg   VAN XÃ KHÍ (Taiwan)
Kích thước 1/2'' - 1''
Áp lực 6bar
Vật liệu Đồng
Nhiệt độ Max 70oC
Phạm vi sử dụng Hơi
 
74.jpg   VAN XÃ KHÍ DÙNG CHO NƯỚC - KOREA
Kích thước 1/2'' - 3/4''
Áp lực Max 10kgf/cm2
Vật liệu Đồng
Nhiệt độ Max 100oC
Phạm vi sử dụng Nước
 
75.jpg
 
  BẨY HƠI ĐỒNG TIỀN GANG  -  KOREA
Kích thước 1/2'' - 2''
Áp lực MAX 16kgf/cm2 
MIN   0.35kgf/cm2
Vật liệu GANG
Nhiệt độ Max 220oC
 
76.jpg
 
  BẨY HƠI PHAO GANG  - NICOSON - TAIWAN
Kích thước 1/2'' - 1''
Áp lực Max 16kgf/cm2
Vật liệu GANG
Nhiệt độ Max 220oC
 
77.jpg   BẨY HƠI  GANG  - KINSTON - TAIWAN
Kích thước 1/2'' - 2''
Áp lực 5-230 psi
Vật liệu GANG
Nhiệt độ Max 220oC

Sản phẩm liên quan