Nắp bịt mạ kẽm

Nắp bịt mạ kẽm

NẮP BỊT REN MẠ KẼM 

- Tên sản phẩm: Nắp bịt mạ kẽm

- Áp xuất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 2'' ( DN 15 - DN 100)   

- Dùng cho: Nước, khí, gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan