Van an toàn

Van an toàn

Model

Sử dụng

Áp lực
(kgf/cm2)

Nhiệt độ
(Max)

Vật liệu

61.jpgL3-L
(Taiwan)
 
 


 
Hơi nưóc,
Khí


 
0.3~10


 
 
185OC
 


Đồng

62.jpg


L3
(Taiwan)
 


 
Nưóc,
Khí
 
 

0.3~10

185OC

Đồng

63.jpg


KE-8228
(Taiwan)
 
 

Hơi,
Khí
 
 

0.3~10

230OC

Gang

64.jpg


KST-11
 


 
Nước,
Hơi nưóc
Gas

0.3~10


180OC
 


Cast Bronze, Cast steel, Stainless steel, Cast Iron
 

65.jpg


JSV-HF11
(Korea)
 


 
 
Hơi nưóc
Khí
 
 

0.3~10

220OC

Ino

Sản phẩm liên quan