Van bi đồng tay bướm (đồng mạ crome)MIHA

Van bi đồng tay bướm (đồng mạ crome)MIHA

VAN BI MẠ CRÔM TAY BƯỚM, TAY GẠT – TUBO - TURA 

- Van bi , lỗ to, nối ren, mạ crôm

- Đường ren tiêu chuẩn BS

- Áp lực làm việc Max: 10kg/cm2 

- Nhiệt độ làm việc Max: 100 0C

Sản phẩm liên quan