Van bi đồng tay gạt (đồng mạ Crome)MIHA

Van bi đồng tay gạt (đồng mạ Crome)MIHA

Van bi đồng tay gạt (đồng mạ Crome)MiHa 

- Van chuyên dùng để lắp cho đồng hồ đo nước 

- Van đóng mở bằng bi, lỗ to, nối ren 

- Đường ren tiêu chuẩn BS 

- Áp lực làm việc Max. 16kg/cm2 

- Nhiệt độ làm việc Max. 1200 C


- Kích cỡ  : 20mm

Sản phẩm liên quan