Van Cầu

Van Cầu

      Van cầu đồng ren - Italy

Vật liệu  : Đồng
Nhiệt độ :  Max 1200C
Kính cỡ   : 1/2" -  2"  
Áp lực    : 16Kg/Cm2
Phạm vi sử dụng : Hơi , khí
Van cầu nối ren - Kinston - Taiwan

Vật liệu  :  Inox
Nhiệt độ :  Max 1200C
Kính cỡ   : 1/2" -  2"  
Áp lực    : 16Kg/Cm2
Phạm vi sử dụng : Nước, gas, dầu, hơi
Van cầu nối ren -Taiwan

Vật liệu  :  Gang dẻo
Nhiệt độ : -10°C - 490°C
Kính cỡ   : 1/2" -  2"  
Áp lực    : 16Kg/Cm2
Phạm vi sử dụng :  hơi
Van cầu nối nối bích -Korea

Vật liệu  :  Gang
Kính cỡ   : 2" - 1 2"  
Áp lực    : Max 10Kg/Cm2
Phạm vi sử dụng : Nước, gas, dầu, hơi
Van cầu nối nối bích - Taiwan

Vật liệu  :  Gang
Nhiệt độ : Max 2500C
Kính cỡ   : 2" - 1 2"  
Áp lực    : 16Kg/Cm2
Phạm vi sử dụng : Nước, gas, dầu, hơi
Van cầu nối nối bích -Malaysia 

Vật liệu  :  Gang
Nhiệt độ :  Max 3000C
Kính cỡ   : 2" - 1 2"  
Áp lực    : 16Kg/Cm2
Phạm vi sử dụng : Nước, gas, dầu, hơi , khí
   

Sản phẩm liên quan