Van cửa

Van cửa

 11.jpg     Van cửa đồng ren – Italy

Phạm vi sử dụng : Nước
Vật liệu:  Đồng
Nhiệt độ :Max 1200C
Kính cỡ : 1/2" -  4"  
Áp lực : 10Kg/Cm2
Van cửa nối ren -Taiwan

Vật liệu:  Inox
Phạm vi sử dụng : Nước
Nhiệt độ :Max 1200C
Kính cỡ : 1/2" -  4"  
Áp lực : 10Kg/Cm2
Van cửa nối bích ty chìm - Korea

Xuất xứ: Korea                                           
Vật liệu:  Gang
Phạm vi sử dụng : Nước, chất lỏng.
Kính cỡ : 2" -  12"  
Áp lực : 10Kg/Cm2
Van cửa nối bích ty chìm - Korea

Xuất xứ: Korea                                           
Vật liệu:  Gang
Phạm vi sử dụng : Nước, chất lỏng.
Kính cỡ : 2" -  12"  
Áp lực : 10Kg/Cm2  

Sản phẩm liên quan