Van cửa đồng MIHA

Van cửa đồng MIHA

Van cửa đồng MIHA

+ Đường ren tiêu chuẩn BS

+ Áp lực làm việc Max: 16kg/cm2 (200psi)

+ Nhiệt độ làm việc Max: 1200 C

+Sử dụng cho nước


+  Kích cỡ  : 15mm-100mm (1/2”- 4”)

Sản phẩm liên quan