Van giảm áp

Van giảm áp

 11.jpg     VAN GIẢM ÁP GANG -Korea 
Kích thước  : 1/2'' - 8 '' 
Áp lực vào  : Max 10 kgf/cm2 
Áp lực ra     :  0.35~1.0, 1.0~8.0 kgf/cm2 
Vật liệu       : Gang 
Nhiệt độ      : Max 220 0C 
Phạm vi sử dụng: Hơi nước, khí ,chất lỏng,nước nóng
VAN GIẢM ÁP ĐỒNG NỐI REN - Taiwan 
Kích thước    : 1/2'' - 4 '' 
Vật liệu         : Bronze 
Áp lực vào    : Max 15 kgf/cm2 
Áp lực ra       :  0.5 - 5 kgf/cm2 
Nhiệt độ        : Max 70 0C 
Phạm vi sử dụng: Hơi nước, khí ,chất lỏng,nước nóng
VAN GIẢM ÁP -DÙNG CHO NƯỚC Z- Taiwan
Kích thước : 1'' - 12 '' 
Áp lực        : 16 kg/cm 
Nhiệt độ     : 80 0C 
Vật liệu      : Gang 
Phạm vi sử dụng: Nước

Sản phẩm liên quan