Van một chiều đồng lá lật MH

Van một chiều đồng lá lật MH

Van một chiều đồng lá lật MH

- Van một chiều ren đồng, lá lật

- Đĩa van bằng đồng 

- Đường ren theo tiêu chuẩn BS21 

- Áp lực làm việc Max: 13kg/cm2 (150psi) 

- Nhiệt độ làm việc Max 110o C

- Sử dụng cho nước

- Kích cỡ  : 15mm-100mm (1/2”- 4”)

Sản phẩm liên quan