Van một chiều đồng lá lật MIHA

Van một chiều đồng lá lật MIHA

Van một chiều đồng lá lật MIHA

- Đường ren theo tiêu chuẩn BS
- Áp lực làm việc Max: 16kg/cm2 (200psi) 
- Nhiệt độ làm việc Max 120 o C
- Sử dụng cho nước
-  Kích cỡ  : 15mm-100mm (1/2”- 4”)

Sản phẩm liên quan