Cà rá ren mạ kẽm

Cà rá ren mạ kẽm

Cà rá ren mạ kẽm

- Áp suất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 3/4'' - 4'' ( DN 20 - DN100)

- Dùng cho: Nước,khí, gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan