Co điếu ren mạ kẽm

Co điếu ren mạ kẽm

Co điếu ren mạ kẽm 

- Áp xuất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 2'' ( DN 15 - DN 100)

- Dùng cho : Nước,khí,gas, xăng dầu . nước

Sản phẩm liên quan