Côn thu mạ kẽm

Côn thu mạ kẽm

CÔN THU MẠ KẼM 

- Tên sản phẩm: Côn thu ren mạ kẽm 

- Áp xuất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 3/4'' - 4'' ( DN 25 - DN100)

- Dùng cho: Nước,khí,gas, xăng dầu.

Sản phẩm liên quan