Cút và cút thu ren mạ kẽm

Cút và cút thu ren mạ kẽm

CÚT VÀ CÚT THU REN MẠ KẼM

- Tên sản phẩm: Cút ren 90 0 mạ kẽm 

- Áp xuất làm việc:  16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15- DN 100)

- Dùng cho :  Nước,khí,gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan