Đồng hồ cơ – ren – mặt bích

Đồng hồ cơ – ren – mặt bích

ĐỒNG HỒ CƠ  - REN – MẶT BÍCH 
 
- Chạy theo nguyên lý cơ, mặt số ngang dễ đọc 

- Tiêu chuẩn ISO4064, Class B, Class A 

- Nhiệt độ làm việc max 400 C 

- Sử dụng cho nước


- Kích cỡ  : 15mm-200mm (1/2”-8”)

Sản phẩm liên quan