Măng sông ren mạ kẽm

Măng sông ren mạ kẽm

MĂNG SÔNG REN MẠ KẼM       

- Tên hàng: Măng sông ren mạ kẽm

- Áp suất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15 - DN 100 )

- Dùng cho: Nước, khí, gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan