Nút bịt ren ngòai mạ kẽm

Nút bịt ren ngòai mạ kẽm

NÚT BỊT REN MẠ KẼM

- Tên sản phẩm: Nút bịt ren ngòai mạ kẽm 

- Áp xuất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15 - DN 100) 

- Dùng cho: Nước, khí, gas, xăng dầu .

Sản phẩm liên quan