Ống Gang Cầu

Ống Gang Cầu

Tên sản phẩm: Ống gang cầu (Gang dẻo) 

Chất liệu: Gang - Vữa ximen

Tiêu chuẩn: K9 ISO 2531 EN545 & EN 598

Áp xuất làm việc: 16-40kg/m
2

Kích cỡ: 3'' - 30'' ( 80mm – 1000mm )

Dùng cho: Cấp thóat nước, Xử lý môi trường

Sản phẩm liên quan