Rắc co ren mạ kẽm

Rắc co ren mạ kẽm

RẮC CO REN MẠ KẼM

- Tên sản phẩm: Rắc co ren mạ kẽm 

- Áp suất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 4'' ( DN 15 - DN 100 )

- Dùng cho: Nước, khí, gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan