Tê đều và tê thu ren mạ kẽm

Tê đều và tê thu ren mạ kẽm

TÊ VÀ TÊ THU REN MẠ KẼM 

- Tên sản phẩm: Tê đều và tê thu ren mạ kẽm 

- Áp suất làm việc: 16kg/cm2

- Kích cỡ: 1/2'' - 4'' (DN 15- DN 100)

- Dùng cho: Nước,khí,gas, xăng dầu

Sản phẩm liên quan