Van 1 chiều

Van 1 chiều

     

Van 1 chiều ren - Italy 
Vật liệu  :  Đồng 
Nhiệt độ : -100C - 1200C 
Kích cỡ   : 1/2" -  4"   
Áp lực    :  Max 16Kg/Cm2 
Phạm vi sử dụng : Nước, dầu,hoá chất

Van 1 chiều ren - Taiwan 
Vật liệu   :  Inox 
Nhiệt độ  :-100C - 1200C 
Kính cỡ    : 1/2" -  4"   
Áp lực     :  Max 16Kg/Cm2 
Phạm vi sử dụng : Nước, dầu,hoá chất
Van 1 chiều bướm gang - Taiwan/Malaysia 

Vật liệu   :  Gang 
Nhiệt độ  :  -100C - 1200C 
Kính cỡ    :  2 1/2" -  12"   
Áp lực     :   Max 16Kg/Cm2 
Phạm vi sử dụng : Nước sạch, nước biển, xăng dầu, hoá chất, hơi nước
Van 1 chiều đứng nối bích - Korea 

Vật liệu  :  Gang 
Nhiệt độ :  Max 1100C 
Kính cỡ   :  2" -  12" 
Áp lực    :  Max 10Kg/Cm2 
Phạm vi sử dụng : Nước...
Van 1 chiều nối bích lá lật - Korea

Vật liệu  :  Gang 
Nhiệt độ :  Max 1100C 
Kính cỡ   :  2" -  12" 
Áp lực    :  Max 10Kg/Cm2 
Phạm vi sử dụng : Nước...
Van 1 chiều hơi nối ren - Malaysia 

Vật liệu  :  Gang 
Nhiệt độ :  Max 2200C 
Kính cỡ   : 1/2" -  2" 
Áp lực    :  Max 24Kg/Cm2 
Phạm vi sử dụng : Hơi ,khí gas, dầu
   

Sản phẩm liên quan