Van bi cóc đồng (đồng mạ crome)MIHA

Van bi cóc đồng (đồng mạ crome)MIHA

Van bi cóc đồng (đồng mạ crome)MIHA

- Van bi nối ren.

- Đường ren tiêu chuẩn BS.

- Áp lực làm việc Max :16 bar.

- Nhiệt độ làm việc Max : 120 0 C.

- Valve size : 20mm (3/4'')

Sản phẩm liên quan