Van bướm tay gạt & tay quay

Van bướm tay gạt & tay quay

VAN BƯỚM TAY GẠT VÀ TAY QUAY  HIỆU SHINYI 

- Đường kính : 50mm- 600mm .

- Áp lực PN 10-PN 16. 

- Nhiệt độ làm việc 100Cđến 800C

- Sử dụng cho nước

Sản phẩm liên quan