Van phao

Van phao

VAN PHAO - SHINYI 

- Đường kính từ  : DN 50 - 200mm 

- Áp xuất làm việc tối đa  :1.0/1.6 MPa 

- Làm việc nhiệt độ : -10 o C - 80 o C Temperature 

- Mục đích sử dụng : Sử dụng cho cấp thoát nước , bể áp pccc

- Tiêu chuẩn mặt bích : PN10/16;JIS10K 

Sản phẩm liên quan