Van xả khí

Van xả khí

VAN XẢ KHÍ -SHINYI 

- Đường kính từ  : DN 50 - 200mm 

- Áp xuất làm việc tối đa  :PN10-PN16-PN25 

- Nhiệt độ làm việc : -10oC – 80o

- Mục đích sử dụng : Sử dụng cho cấp thoát nước , bể áp pccc

Sản phẩm liên quan