Vòi vườn DALING tay gạt

Vòi vườn DALING tay gạt

Vòi vườn DALING tay gạt

- Vòi vườn nối ren

- Đường ren tiêu chuẩn BS

- Áp lực làm việc Max: 10kg/cm2 

- Nhiệt độ làm việc Max: 100 0C

- Kích cở : DN 15- DN 20

Sản phẩm liên quan